Kocatepe
Kocatepe
Sağmalcılar
+90 212 437 2200 Pzt - Cum 09:00 - 21:00 Kocatepe Mh. Şehir Parkı Cd. No. 19
+90 212 544 5656 Pzt - Cum 09:00 - 21:00 İsmetpaşa Mh. İsmetpaşa Cd. No. 39
Kredi Kartsız
Güvenli Ödeme
Kefilsiz
Size Güveniyoruz
12 Taksit
Ödeme İmkanı
Hemen Başvur

Araçların Tescili, Muayeneleri ve Teknik Şartları

Bayrampaşa Sürücü Kursu > Gönderiler > Ehliyet Dersleri > Trafik ve Çevre Bilgisi Dersleri > Araçların Tescili, Muayeneleri ve Teknik Şartları

Araçların Tescili, Muayeneleri ve Teknik Şartları

Araçların Tescil İşlemleri :

Bütün motorlu araçlar ile yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar.

Askeri araçların tescilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince,

aylı Sistem ile çalışan araçların tescili kullanıldığı yerlere göre

İş Makinaları Türünden Olan Araçların Tescilleri

  • Kamu Kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
  • Özel ve Tüzel Kişilere ait olanlardan,
  1. Tarım kesimlerinde kullanılanlar Ziraat Odalarınca,
  2. Tarım kesminde kullanılanların dışında kalanlar, Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarınca

Motorsuz taşıtlardan, gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır Bu sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri Trafik Tescil Kuruluşlarınca yapılır.

Araçların tescilinin yapılabilmesi için ; sahiplik belgesi, karayolu uygunluk
belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, özel tüketim vergisi, çevre kirliliğini önleme fonu hesabına yapılan ödeme belgesi, aracın teknik muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.

Tescilsiz Araçlar İçin Müracaat :

Tescili zorunlu olan ve daha önce tescili yapılmamış bir aracı satın alan veya gümrükten çeken araç sahipleri, tescil için satınalma veya gümrükten çekme tarihinde itibaren 3 AY içinde tescil yaptırmak zorundadırlar.

Tescilli Araçlar İçin Müracaat :

Daha önce tescil edilmiş aracı, satın veya devir aldıklarında ise , 1 AY içerisinde ilgili tescil kuruluşlarında kendi adlarına tescil yaptırmak ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Satış veya devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü devir ve satışlar geçersizdir. Şatış işleminden önce satın alınan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Tescil Plakasına ait kesilmiş trafik cezalarının ödenmesi zorunludur.

Tadilat Yapma :

Araç üzerinde yapılan renk ve teknik değişiklik yapan veya kullanım amacını değiştiren araç sahipleri yaptıkları her türlü değişikliği ve adres değişikliklerini 30 gün içinde ilgili Tescil Kuruluşlarına bildirilmek zorundadırlar.

Aracın Hurdaya Çıkarılması :

Araç sahipleri, ekonomik ömrünün dolması, kaza, yangın vb. sebeplerle hurdaya ayırdıkları araçlarının tescilinin silinmesi için hurdaya çıkarılış tarihinden itibaren 1 Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartlarıAY içinde yetkili Tescil Kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.

 

Trafik Belgeleri ve Geçerliliği :

Trafik Belgesi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve fenni muayene sürelerini belirleyen bir belgedir. Trafik Belgesi ilk defa tescil yapılan araçlara Tescil Kuruluşlarınca verilir ve veriliş tarihinde itibaren muayene süresi sonuna kadar geçerlidir. Araçlar; tescil belgesi, trafik belgesi,mali sorumluluk (zorunlu trafik) sigortası poliçesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun duruma bulundurmadan trafiğe çıkamazlar.

Geçici Trafik Belgeleri :

Geçici olarak trafiğe çıkarılacak olan araçlardan, tescil işlemleri geciken, bir yerden bir yere götürülen, deneme ve gösterisi yapılacak olanlar ile ithal ve ihraç edilenlere geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası verilir.

Tescil Plakaları :

Tescil plakaları 0.97 mm. kalınlığında sac alüminyum veya benzeri maden ve dayanıklı maddelerden dikdörtgen biçiminde yapılır. Aracın ön ve arkasına yönetmelikte gösterilen ölçülerde yapılmış ve ışıklar yakıldığında 20metre uzaklıktan okunacak şekilde aydınlatılmış olması ve temiz tutulması zorunludur.

Özel Tahsisli Plakalar :

Araçların Muayeneleri :

Araçların teknik şartlara uyup umadığı belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. Teknik şartlara uygun olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. Muayene süresi geçirilen araçlar ve özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçlar trafikten men edilir. Bu araçların tescil belgeleri geçici olarak geri alınır ve en yakın muayene istasyonuna gönderilir; ancak aracın muayenesinin yapılması için izin belgesi düzenlenerek en fazla 7 gün süreyle geçici olarak trafiğe çıkışına izin verilir. Araç sürücüleri ise para ve ceza puanı ile cezalandırılır.

 

Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine göre araç muayene süreleri :

Araçların muayeneleri, Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartlarımuayene istasyonlarında yapılır.Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartları

Hususi otomobiller ile bunların römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir, Lastik tekerlekli traktörler ile Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartlarıbunların her türlü römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir,

Resmi ve ticari plakalı otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir,Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartları

Kamyon, otobüs, çekici gibi ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk 1 yaş sonunda ve devamında yılda 1 periyodik muayeneye tabi tutulur.

Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartları

Askeri araçlar, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri tescili yapılan kuruluşlarca Araçların tescili, muayeneleri ve teknik şartlarıyapılır. Motosiklet ve motorlu bisiklet ve bunların her türlü römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir.
Muayene süresi dolmamış olsa bile; kazaya karışması sonucu yetkililerce gerekli görülmesi halinde, üzerinde teknik değişiklik yapılması durumunda araçların ayrıca muayenesi zorunludur.

Karayollarında kullanılmakta olan her türlü motorlu aracın teknik şartlara uygun olup olmadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek, uygunsuzluğu tespit edilenler, Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenmek suretiyle muayene istasyonlarına sevk edilir.